Payvision

(2020 – 2022)

Voor fintech payment provider Payvision, in 2018 overgenomen door ING, werd ik ingeschakeld om maatwerkintegratie te ontwikkelen die de IT-omgeving in kaart bracht en bijwerkte in het asset management systeem.

Daarnaast ontwierp ik verschillende periodieke rapportages die complexe IT-vraagstukken vertaalden naar duidelijke grafieken en diagrammen. Deze data werd gebruikt bij het evalueren van targets met betrekking tot asset management.

Om deze informatie te verzamelen ontwierp ik software die deels de API’s van verschillende vendoren benutte, deels zelf met servers verbond om deze te inventariseren en deels de informatie ontving vanuit een zelf ontwikkelde client die op lastig bereikbare servers draaide.

C#VMWareKubernetesWindows ServerFreshservice